PARAMETRE A VLASTNOSTI DREVENÝCH PELIET

Parametre našich peliet (podľa ENplus A1)

ParameterHodnota
Drevina:Dubová a buková pilina (podiel duba 80 až 90%)
Podiel kôry:0%
Priemer peliet:6 mm
Dĺžka peliet:3,15 – 40 mm
Výhrevnosť:≥ 16.5 MJ/kg
Obsah popola:≤ 0.7%
Obsah vody:≤ 10%
Mechanická odolnosť:≥ 98%

3 HLAVNÉ DÔVODY, PREČO VYMENIŤ PELETY Z MÄKKÉHO DREVA ZA PELETY Z TVRDÉHO DREVA

VYŠŠIA ÚČINNOSŤ SPAĽOVANIA – MENŠIE STRATY TEPLA

U drevených peliet sa ako hlavný parameter najčastejšie uvádza výhrevnosť. Nedá sa jednoznačne určiť, ktorý druh má väčšiu výhrevnosť, pretože to závisí na kvalite pelety, ale všeobecne sa dá povedať, že výhrevnosť kvalitnej pelety z tvrdého dreva a kvalitnej pelety z mäkkého dreva je zhruba na rovnakej úrovni. Čo ich však odlišuje je účinnosť spaľovania. Pri horení peliet v kotly je podstatné, v akom pomere sa teplo uvoľňuje do vykurovacieho systému, a teda z neho máme úžitok, a v akom pomere uniká do komína, čo pre nás predstavuje stratu. Pelety z tvrdého dreva horia pomalšie, teplo z nich sa uvoľňuje postupne a minimum uniká do komína. Pelety z mäkkého dreva horia rýchlejšie a podľa našej skúsenosti zhoria o 20 až 30% rýchlejšie ako pelety z tvrdého dreva (konkrétna hodnota závisí od účinnosti kotla). To má zároveň za následok nutnosť častejšieho dopĺňania kotla a tým pádom rýchlejšiu spotrebu peliet.
Najlepšie sa to ilustruje na príklade klasického krbu. Ak do neho vložíte dubové alebo iné tvrdé drevo, horí pomaly a aj po jeho zhorení zostáva teplo vnútri naakumulované a ďalej sála do miestnosti. Ak by ste do krbu vložili mäkké drevo, zhorí rýchlejšie a veľa tepla unikne.

MENEJ ČASTÉ DOPĹŇANIE DO KOTLA

Keďže majú mäkké dreviny menšiu hmotnosť ako dreviny listnaté, musí sa pri výrobe peliet z mäkkého dreva použiť zhruba o tretinu viac materiálu, aby sa dostali obidva typy peliet na rovnakú váhu. Avšak ich objem zostáva odlišný – z vyššie uvedeného dôvodu majú pelety z mäkkého dreva zhruba o tretinu vyšší objem. Z praktického hľadiska to znamená, že pri plnení sa do zásobníka kotla zmestí viac peliet z tvrdého dreva (počítané na hmotnosť). Ak k tomu pridáme pomalšie horenie peliet, nie je nutné dopĺňať zásobník tak často ako pri peletách z mäkkého dreva a šetríte si čas.

TONA PELIET Z TVRDÉHO DREVA VYDRŽÍ DLHŠIE NEŽ TONA PELIET Z MÄKKÉHO DREVA

Vďaka pomalšiemu horeniu a úspore tepla nie je nutné tak časté dávkovanie ako u peliet z mäkkých drevín. V preklade to znamená, že to isté množstvo peliet z tvrdého dreva Vám vystačí na dlhšiu dobu ako rovnaké množstvo peliet z mäkkého dreva. A to sa oplatí.

POŽIADAJTE O 15 KG VRECKO PELIET NA SKÚŠKU!

Najlepšie sa presvedčíte, keď si naše pelety sami otestujete. Objednajte si na skúšku 15 kg vrecko a my Vám ho zašleme len za cenu poštovného 4,90 € s DPH.